De Financial Services Commission (FSC) van Zuid-Korea heeft een nieuw regelgevend kader voor non-fungible tokens (NFT’s) onthuld. De richtlijnen, uitgegeven voorafgaand aan de inwerkingtreding van de aankomende Virtual Asset User Protection Act op 19 juli 2024, zijn bedoeld om duidelijkheid en structuur te brengen in de opkomende NFT-markt, terwijl investeerders worden beschermd en verantwoorde innovatie wordt bevorderd.

Het kernpunt van de aanpak van de FSC draait om het concept van fungibiliteit – het vermogen van een NFT om te worden ingewisseld voor een andere identieke NFT. NFT’s die in massa worden geproduceerd, deelbaar zijn en voornamelijk functioneren als een betaalmiddel, zullen worden geclassificeerd als virtuele activa en onderworpen zijn aan vergelijkbare regelgeving als cryptocurrencies.

In een prikkelend interview hintte Jeon Yo-seop, de architect achter financiële innovatie bij de FSC, op een verbluffende mogelijkheid: een digitale kluis vol met 1 miljoen NFT’s, die niet alleen als verzamelobjecten, maar ook als valuta fungeren! De FSC benadrukte echter dat elke NFT-collectie zal worden beoordeeld als een unieke vingerafdruk, zonder een uniforme aanpak om ze als crypto te classificeren.

De FSC erkent de diverse toepassingen van NFT’s. Unieke, niet-deelbare NFT’s met minimale monetaire waarde, zoals die gebruikt worden voor concerttickets of digitale certificaten, zullen waarschijnlijk worden gecategoriseerd als “algemene NFT’s” en vrijgesteld van strengere regelgeving.

De richtlijnen laten ook ruimte voor NFT’s om als effecten te worden geclassificeerd als ze kenmerken vertonen die zijn vastgelegd in de Capital Markets Act van Zuid-Korea. Deze genuanceerde benadering zorgt ervoor dat de regelgeving zich aanpast aan de evoluerende aard van NFT’s binnen het digitale landschap.

NFT-bedrijven in Zuid-Korea wordt aangeraden de richtlijnen van de FSC zorgvuldig te bestuderen om te bepalen of hun aanbiedingen als virtuele activa kwalificeren. Bedrijven die dergelijke NFT’s verhandelen, moeten voldoen aan de Specific Financial Information Act, die de verkoop, uitwisseling, overdracht, opslag en bemiddeling van virtuele activa reguleert.

Het niet naleven van deze regelgeving kan resulteren in zware boetes of zelfs strafrechtelijke sancties. De FSC erkent de mogelijke complexiteit voor bedrijven en heeft toegezegd consultatiediensten aan te bieden om hen te helpen navigeren in het nieuwe regelgevingslandschap. Dit omvat het verstrekken van praktijkvoorbeelden en casestudies om bedrijven te helpen hun NFT’s met vertrouwen te classificeren.

De NFT-markt in Zuid-Korea zal naar verwachting aanzienlijk groeien, waarbij de waarde van NFT-uitgaven naar verwachting zal stijgen van $938 miljoen in 2022 naar $4 miljard in 2028, wat neerkomt op een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 34%.

Het land heeft een toename van de NFT-adoptie gezien, met het aantal NFT-eigenaren dat groeide van 10.000 in 2020 tot 760.000 in 2021 en naar verwachting zal groeien tot 970.000 in 2024 en 1,02 miljoen in 2025, volgens de laatste gegevens.

Het bericht NFT’s vanaf nu onderheven aan regulatie in Zuid-Korea verscheen eerst op CryptoBenelux.